Energetska učinkovitost

14.svibnja ove godine u Tehničkom muzeju  u Zagrebu otvoren je Odjel energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kako smo o energetskoj učinkovitosti pisali već više puta, u nastavku vam donosimo intervju sa ravnateljicom muzeja, gđa. Markitom Franulić i Davorom Fulanovićem, jednim od inicijatora spomenutog novog odjela.

plakat

Tehnički muzej proslavio je ove godine 50 godina od otvaranja. Često se navodi da je tehnički muzej jedan od najposjećenijih u Hrvatskoj. Po našem izračunu, prosječan dnevni broj posjetitelja je 352. To je zaista zavidna brojka pa nas zanima koliko često proširujete svoje odjele i uvodite nove?

Stalni postav otvoren 1963, činili su odjeli: Transformacija energije, Prometna sredstva i Rudarstvo – geologija s modelom rudnika u naravnoj veličini. Potom je 1964. slijedila zbirka Nafta i odjeli Astronautika s planetarijem (1965), Demonstracijski kabinet Nikole Tesle (1976), Osnove poljodjelstva (1981). Postav Muzeja u zadnjem desetljeću 20. stoljeća obogaćen je drugim sadržajima: Parkom skulptura velikana hrvatskog prirodoslovlja i tehnike na otvorenom (osam skulptura od 1993. do 2004) i odjelom Vatrogastvo (1992). Odjeli Osnova poljodjelstva i Rudarstvo-geologija-nafta prošireni su 1994. oglednim pčelinjim košnicama – Apisarijem i sobom Zemljomjerstvo-katastarski ured, kao i rudnik novim sadržajima (1996), a odjel Transformacije energije zbirkom modela toplinskih strojeva nazvanom Toplinska moć vatre (1999). Godine 2007. obnovljen je kabinet Nikole Tesle, a značajne izmjene postava obavljene su u odjelu Prometnih sredstava.Posljednjih godina osvježeni su odjeli Rudarstvo – geologija nafta i Transformacije energije novim ili obnovljenim izlošcima, tekstovima, legendama i drugim.

Tehnički muzej jest jedan od najposjećenijih u Hrvatskoj i to upravo zbog sadržaja koja nudi. Ritam posjeta nije naravno ravnomjerno raspoređen nego su vrhunci posjećenosti svibanj i lipanj te rujan, listopad i studeni. U to doba dolazi nam velik broj organiziranih grupa učenika. Sve grupe imaju stručno vodstvo po muzeju u trajanju od oko 1,5 sata. Muzej je jedini takve vrste u Hrvatskoj, jedino mjesto gdje se može vidjeti tehnička baština pa je i to razlog posjeta. Osobito atraktivni su model rudnika ispod muzeja, demonstracijski kabinet Nikole Tesle u kojemu se izvode pokusi vezani za Teslina otkrića, planetarij, košnice sa živim pčelama. Od 14. svibnja to je i Odjel energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Muzej organizira radionice, predavanja, povremene izložbe, Tjedan Nikole Tesle, Dane svemira, Dane kruha, Malu meteorološku radionicu… sve su to razlozi posjeta muzeju. U tjedan dana Festival znanosti posjeti između 5 i 6 tisuća posjetitelja svih generacija.

pasivna kuca

vodotok

U kalendaru događanja vidimo da svakih 10-ak dana organizirate nove radionice/ tribine/ prezentacije. U kojem obimu ste pri organizaciji radionica orijentirani na odrasle posjetitelje, a koliko na mlađu populaciju (školarce)?

Tijekom godine u Tehničkom muzeju tradicionalno se održavaju popularno-znanstvena i stručna predavanja, radionice i akcije kao što su: obilazak Nuklearne elektrane Krško, kemijske radionice, Dani svemira, Dani kruha, Tjedan Nikole Tesle, razgled podmornice, Noć muzeja, Festival znanosti, interaktivne izložbe iz kemije, fizike i drugih tehničkih disciplina, te ostale aktivnosti na popularizaciji znanosti i tehnike. Napomenimo i atraktivni tramvaj M 24 iz 1924. sa smještajem u remizi ZET-a koji nedjeljom besplatno vozi građane zagrebačkim ulicama.

Postojeća piramida publike Tehničkog muzeja ukazuje na pretežitu posjetu grupa koje čine većinu ukupne posjete. Grupne posjete pretežno čine učenici. U grupi pojedinačne posjete najveći dio su roditelji sa djecom i to u pravilu jedan od roditelja ili djed. Zamjetan je i broj pojedinaca u kategoriji teenagera i nešto odrasle populacije. Relativno je malen broj turista. Baza željene piramide publike pored postojeće učeničke populacije uključila bi i veći broj studenata, odraslih pojedinaca i seniora.

U Tehničkom muzeju uz aktivnosti namijenjene školskoj populaciji, osmišljavaju se različiti programi (aktivnosti) za najširu javnost: odraslu populaciju, najmlađe posjetitelje (predškolskog uzrasta) kao i treću dob. Primjeri za navedeno su na primjer Festival znanosti, predavanja, prezentacije i promocije tijekom povremenih izložbi, tematskih događanja i drugo.

kuca

Koliko dugo ste pripremali odjel energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije?

Odjel i infocentar Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost ostvaren je tijekom proteklih šest godina. Bilo je nužno u cijelosti preurediti izložbeni prostor (cca 400 m²) i opremiti ga osnovnom infrastrukturom koja nije postojala: električne instalacije, rasvjeta, zidovi itd.

Složenost i širina projekta uz osiguranja znatnih financijskih sredstava značilo je i napore u nabavi (brojni donatori i sponzori) odgovarajućih izložaka bilo da je riječ o pravim proizvodima, o maketama ili štoviše funkcionalnim interaktivnim izlošcima. Također, zbog opsega pet osnovnih područja obnovljivih izvora energije (biomasa i biogoriva, sunce – toplovodni sustavi i fotonapon, voda, vjetar i dizalice topline povezane s tlom – geotermalna energija) te četiri segmenta koja se odnose na energetsku učinkovitost (zgradastvo, kućanski aparati, rasvjeta i hibridna vozila) bilo je nužno u projekt uključiti veliki broj vanjskih suradnika – istaknutih znanstvenika te dva partnera. Energetski institut Hrvoje Požar te Regionalnu energetsku agenciju Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).

vjetroelektrana

vozila

Kako je došlo do ideje za navedeni odjel i na koji način planirate promovirati energetsku učinkovitost?

Inicijativu za Odjel zajedno pokrenuli dva autora postava dr. sc. Julije Domac (REGEA) i Davor Fulanović (Muzej) što je bilo u suglasju s osnovnom idejom da se na jednom mjestu posjetitelji upoznaju i dobiju informacije o tehnologijama obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti. Kako je i navedeno u tiskanom letku (deplijanu): „Razumijevanjem i racionalnijom uporabom energetskih izvora (neobnovljivih i obnovljivih) te spoznajom njihova utjecaja na okoliš pridonosimo osobnom probitku, ali i boljitku društva u cjelini.“

Metodologija promocije obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti utkana je u idejni projekt samog postava: prostor odjela i infocentra Obnovljivi izvori i energetska učinkovitostpodijeljen je na dva dijela. U izložbenom su dijelu 83 izloška, a zasebnu cjelinu čine knjižnični dio EdukaEnergiana i prostor za radionice i prezentacije. EdukaEnergianakorisnički je edukacijsko-informacijski prostor knjižnice Tehničkoga muzeja. U vitrinama je izložba knjižnične građe o povijesti uporabe energije i zbirka stručne i popularne literature o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti. Prostor za radionice i prezentacije opremljen stolovima, stolcima i računalima namijenjen je različitim aktivnostima (predavanjima, radionicama, prezentacijama i slično). Na oba ulaza postavljene su police za dijeljene promotivnog materijala s tematikom postava.

Koji su budući projekti muzeja u planu?

Vizija Muzeja za slijedeće četiri godine je:

Tehnički muzej (TM) razvojno je usmjeren muzej i mjesto aktivnosti, susreta i zabave, prepoznatljiv među sličnim institucijama u svijetu, koji kroz koncept prikaza energije stvara uvid u znanost i tehniku. TM ohrabruje sudjelovanje različitih znanstvenih i tehničkih disciplina, kao i umjetnosti u objašnjavanju prirode znanosti i tehnike. Djelujući u skladu s potrebama korisnika u cilju postizanju kvalitetnijeg življenja, TM je ujedno mjesto prikaza i promocije znanstvenog i tehničkog identiteta nacionalne zajednice, te je neposredno koristan sredini u kojoj djeluje.”

Planovi razvoja Muzeja ovise i o okruženju, odnosno materijalnim mogućnostima društva, no ambicije su velike te Vam iznosim neke od općih ciljeva navedenih u nacrtu strateškog plana Muzeja (iz četverogodišnjeg programa):

– snažnije pozicioniranje u javnosti kao nacionalnog muzeja znanosti i tehnike te relevantnog, atraktivnog i dinamičnog centra za stjecanje temeljnih znanja o znanosti i tehnici

– razvoj suvremenih, interaktivnih, interdisciplinarnih i intermedijalnih prezentacijskih formi

– promoviranje istaknutih predstavnika nacionalne znanstvene i tehničke baštine

– ostvarenje kvalitetne i raznovrsne komunikacije i prijenosa sadržaja posjetiteljima (izložbe, publikacije, edukativni programi, e-mediji, rad s publikom…)

– jačanje funkcije Muzeja kao znanstvenog centra – osuvremenjivanje stalnog postava inetraktivnim temama s područja fizike, kemije, matematike

– osuvremenjivanje komunikacije muzeja s javnošću

– poboljšanje uvjeta posjeta u prostorima stalnog postava

– rad na ostvarenju koncepta „zelenog muzeja“ koji u svojem djelovanju, programima i prostorima uključuje koncepte održivog razvoja i energetske učinkovitosti

– interpretacija znanstvenih i tehnoloških fenomena s ekološkog i etičkog aspekta (na povremenim izložbama)

– prezentacija sadržaja u digitalnom okruženju – stvaranje digitalnog repozitorija muzejske građe koja pripada tehničkoj i znanstvenoj baštini

– skupljanje građe iz suvremenosti koja brzo zastarijeva

– korištenje društvenih mreža za komunikaciju o muzeju i njegovim aktivnostima te za promociju Muzeja

– djelovanje u strukovnim društvima

– osmišljavanje i izrada muzejskih suvenira

– povećanje dostupnosti knjižnične građe kroz online katalog

– stvaranje cjelovitog i prepoznatljivog vizualnog identiteta

– organizacija skupova, predavanja i manifestacija koji problematiziraju teme i područja kojima se Muzej bavi