Koliko robova dnevno radi za vas?

Prije nekoliko dana pokrenuta je nova web stranica i aplikacija za mobilne telefone pod nazivom Slavery Footprint, koja preračunava sve vaše kupovine i predmete koje posjedujete u broj radnika koji su primorani raditi bez naknade. Naime, u naizgled slobodnom i demokratskom društvu, broj robova (u koje aplikacija ubraja i one koji prisilno rade, ali i one koji su plaćeni ispod minimuma), svakodnevno raste. Jasno je da svaka korporacija  svoj rast duguje srozavanju egzistencijalnih uvjeta na drugom kraju svijeta, pa tako po svoj prilici i naši mobiteli ili majice pripadaju radu pojedinaca iz trećeg svijeta. Stranica Slavery Footprint pokrenuta je na 149.godišnjicu potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti, a cilj joj je ukazati kolki je stvarni broj ljudi koji rade za dobra u kojima svakodnevno uživamo.

Stranicu je zajedničkim snagama pokrenula neprofitna agencija za borbu protiv ropstva Call + Response te Državni ured SAD-a za nadgledanje i borbu protiv trgovine ljudima.  Agencija Call + Response ipak ne može u obzir uzeti sve moguće brandove na svijetu i u našim kućama, ali za one koje ima u svojoj bazi, putem informacija dobivenih od Ministarstva rada, Ureda predsjednika ili Transparency Internationala, i pomoću detaljnih algoritama, dobiva točne podatke. Kako bi izračunali kolko je robova radilo ili radi za vas, morate odgovoriti na niz pitanja poput koliko komada nakita posjedujete, jeste li opsjednuti gadgetima, jeste li ikada plaćali seks, itd. Justin Dillon, predsjednik agencije, napominje kako cilj ovog projekta nije da se korisnici osjete posramljeni svoje konzumerske kulture, već da zajedničkim snagama pomognu protiv izrabljivanja i zajednički stvore novi svijet bez ropstva. Dillon ističe kako je stvarnost danas takva da je nemoguće izići iz kuće i dotaknuti neki predmet koji je stvoren poštenom trgovinom. Stoga, Dillon kao rješenje vidi aplikaciju koja bi jasno do znanja trebala dati korporacijama da potrošači više ne žele  ropsku robu.

Jasno je da je ovakav način borbe protiv ropstva u suremenom svijetu zaista borba na vjetrenjače, ali nam je drago da makar koristili Iphone koji je produciran za šaku riže, na istome možemo dobiti informaciju koliko je zaista zrna koštao. I onda, kao i svaki put, odluka je na nama.

O Slavery Footprintu više pogledajte ovdje