Stigmatizirano Lastovo: naslijeđe antike, fašizma i JNA