Predstavljanje nominiranih za Nagradu Piranesi 2017