Prostorne situacije rezultat su tranzicije, ali i centralizacije