Golf na Srđu prihvatljiv, Orlandov stup zamijeniti replikom